รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.28 : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

Showing 1-1 of 1 item.
#ชือไฟล์ไฟล์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้วันเวลาบันทึกข้อมูล 
   
1รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์โควิด-19 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ2020-07-23 17:40:56
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ