รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.5 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

Showing 1-3 of 3 items.
#ชือไฟล์ไฟล์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้วันเวลาบันทึกข้อมูล 
   
1รายงานผลวิเคราะห์การบริหารและขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 2020-01-10 11:42:03
2Flow Chart ขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนงาน2020-01-10 16:53:44
3รายงานผลวิเคราะห์การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (รอบ 2)2020-05-08 18:10:35
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ