รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.2 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)

Showing 1-3 of 3 items.
#ชือไฟล์ไฟล์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้วันเวลาบันทึกข้อมูล 
   
1รายงานการวิเคราะห์การจัดการข้อมูลและความรู้ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 2020-01-03 19:18:53
2รายงานผลวิเคราะห์dkiขับเคลื่อน การจัดการข้อมูลและความรู้ (รอบ 6 เดือนหลัง)2020-05-09 14:08:41
3แบบสรุปการจัดการข้อมูล และ ความรู้ รอบ 2/2563 (New)2020-10-05 17:21:02
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ