ความรู้ที่นำมาใช้

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.8 : จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย)

Showing 1-10 of 10 items.
#ชื่อความรู้URL จัดเก็บข้อมูลผู้แต่ง/ ผู้ผลิตชื่อเรื่อง/ บทความวันเวลาบันทึกข้อมูล 
   
1พัฒนาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปีhttps://www.thaichilddevelopment.com/images/doc/Ebook1.pdfกรมสุขภาพจิต คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี2020-02-06 18:43:25
2การเล่นในเด็กปฐมววัยhttps://www.unicef.org/thailand/media/2016/file/Learning%20through%20play%20-%20Parents%204.0%20understand%20generation%20alpha.pdfกรมอนามัย กองกิจกรรมทางกายเล่นให้ได้เรื่อง พ่อแม่ 4.0 รู้ทันเรื่องเล่นเจนอัลฟ่า2020-01-03 12:38:11
3รูปแบบการจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยhttp://dopah.anamai.moph.go.th/?p=3252กองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย2020-03-09 09:28:46
4มาตรฐานการจัดการสถานบริการเด็กปฐมวัยhttps://www.yotathai.com/yotanews/child-developmentคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ2019-12-26 16:15:36
5การเล่นของเด็กhttps://thepotential.org/2019/06/28/power-of-youth-book/ณิชากร ศรีเพชรดี/28-6-2562พลังแห่งวัยเยาว์ : ขอผู้ใหญ่ ‘อย่าเข้าไปยุ่ง’ เด็กเล็กควรเล่นอิสระมากกว่าฝึกฝน2020-05-07 11:11:24
6การพัฒนาการเล่นhttps://kukr.lib.ku.ac.th/journal/index.php?/KERJ/search_detail/result/371759ปิยนันท์ พูลโสภา การพัฒนาการเล่น เพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 2020-04-07 15:59:11
7การเล่นในเด็กปฐมวัยhttp://resource.thaihealth.or.th/library/hot/13620มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)เล่นเพื่อสร้างโลกที่เป็นสุข แนวทางจัดสภาพแวดล้อมการเล่นสำหรับเด็ก2020-01-09 14:22:38
8เล่นเพื่อชีวิตของเด็กhttp://resource.thaihealth.or.th/library/11106มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)เล่นเพื่อชีวิตของเด็กภาค2 2020-01-03 11:30:43
9การเล่นของเด็กhttps://www.scbfoundation.com/media_knowledge/document/292/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C-18402ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช พลังแห่งวัยเยาว์2020-04-07 15:54:05
10การเล่นของเด็กhttps://thepotential.org/2020/01/15/active-play/สุมณฑา ปลื้มสูงเนินการเล่นคืองานที่เด็กทุกคนต้องได้ทำอย่างสุดความสามารถ2020-05-07 11:08:07
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ