ความรู้ที่นำมาใช้

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.5 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

Showing 1-2 of 2 items.
#ชื่อความรู้URL จัดเก็บข้อมูลผู้แต่ง/ ผู้ผลิตชื่อเรื่อง/ บทความวันเวลาบันทึกข้อมูล 
   
1แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณhttps://bit.ly/36hrVlYกองแผนงาน กรมอนามัยแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 25632020-01-03 19:30:32
2กรอบแนวมทางการปฏิบัตงานบริหารแผนปฏิบัติการ ปี 2563https://bit.ly/2N9JrkOกองแผนงาน กรมอนามัยแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)2020-01-09 17:55:46
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ