ความรู้ที่นำมาใช้

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.2 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)

Showing 1-3 of 3 items.
#ชื่อความรู้URL จัดเก็บข้อมูลผู้แต่ง/ ผู้ผลิตชื่อเรื่อง/ บทความวันเวลาบันทึกข้อมูล 
   
1สรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนงานวิชาการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติhttp://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=506สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติผลการดำเนินงานโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to research) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 25612020-01-09 17:12:03
2โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนางานประจ ำสู่งานวิจัย (Routine to research) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=583สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติการขับเคลื่อนงานวิชาการ2020-05-09 13:54:05
3การเขียนบทความวิชาการhttp://ipacific.ac.th/index/pdf/handbook_research.pdfสถาบันวิทยาการจัดการแปซิฟิกการนำเสนอบทความจากงานวิจัย2020-05-09 14:05:29
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ