ผลการดำเนินการขับเคลื่อน

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.2 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement))

Showing 1-6 of 6 items.
#ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอนหน่วยนับเป้าหมายวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดรายงานผล
    
1กิจกรรมร่วมอวยพรวันเกิดเพื่อนร่วมงานผ่านช่องทางสื่อสารของหน่วยงาน เช่น ร่วมอวยพรผ่านทางไลน์ของหน่วยงานครั้ง122020-01-022020-09-30
2กิจกรรมฟังเทศน์ ทำบุญประจำปีของหน่วยงานร้อยละ1002020-01-062020-01-06
3เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ ของกรมเป็นประจำทุกเดือนครั้ง12020-01-022020-09-30
4กิจกรรมสังสรรค์งานปีใหม่ของหน่วยงานร้อยละ1002020-01-062020-01-31
5กิจกรรม Big cleaning day ร้อยละ1002020-03-012020-03-31
6โครงการพัฒนาความคิดเชิงระบบกับการขับเคลื่อนงานสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมร้อยละ1002019-10-182019-10-18
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ