ข้อเสนอเชิงนโยบาย

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.28 : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

Showing 1-1 of 1 item.
#ชื่อข้อเสนอเชิงนโยบายจากรายงานผลการวิเคราะห์หน้าที่/ บรรทัดที่วันเวลาบันทึกข้อมูล 
  
1จัดรูปแบบบริการเป็นกลุ่มเล็ก (Small Group) แบบ Bubble Model 32020-07-23 17:41:56
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ