รายการข้อมูลที่นำมาใช้

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

คะแนนที่ได้ : 0

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.2 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body)

กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
Showing 1-3 of 3 items.
#ชื่อรายการข้อมูลURL จัดเก็บข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล/ ณ เวลาวันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)วันเวลาบันทึกข้อมูล 
   
1Templateตัวชี้วัดที่ 202 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขhttp://psdg.anamai.moph.go.th/main.php?filename=2_2_1เว๊บไชต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย2020-06-092020-06-09 14:41:21
2รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ บุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี 61-62http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/Happ/Happ_01.xlsเว๊บไชต์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ2020-06-092020-06-09 14:53:27
3รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานองค์กรสร้างสุข Happy Body รอบ 6 เดือนแรก ปี 2563http://doc.anamai.moph.go.th/opdc_doc_uploads/20197fabcddd6f04873264bfb132fd34.pdfเว๊บไชต์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ2020-06-092020-06-09 14:54:59
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ